Stmívání LED světelných zdrojů

09.09.2016

Použití:  Celkové osvětlení
Technologie:  LED
Cílová skupina:  Maloobchod,  Majitel prodejny,  Veřejnost,  Řemeslník

Světelné zdroje, které vytvářejí světlo pomocí diod emitujících světlo (light emitting diodes, LED), nejsou vždy kompatibilní se stmívači. To, zda je LED svítidlo stmívatelné nebo ne, musí být uvedeno na jeho obalu. Stmívatelné verze nicméně mohou způsobovat problémy, a to hlavně v kombinaci s již nainstalovanými ovladači jasu pro tradiční světelné zdroje. To je na jedné straně způsobeno elektronikou, na druhé pak nízkým výkonovým stupněm LED světelných zdrojů, jež klade na stmívač zvláštní nároky. Ti, kdo při výběru stmívatelného řešení berou v potaz následující informace, mohou požadovaných výsledků s osvětlením dosáhnout také pomocí moderních, energeticky úsporných světelných zdrojů.

Energeticky i nákladově efektivní LED reflektorové světelné zdroje OSRAM jsou velice dobrou alternativou vysokonapěťovým halogen-wolframovým reflektorovým žárovkám, které se od 1. září 2016 nesmí „dávat do oběhu“, jak ukládá zákaz používání neefektivních zdrojů světla, který vydala Evropská unie. Halogenové světelné zdroje jsou energeticky úspornější než klasické žárovky, ale v zásadě mají velice podobnou konstrukci: pokud stisknete vypínač osvětlení, drátem ve světelném zdroji začne jít proud, jenž drát rozpálí a ten vydává světlo a teplo. Kontrola jasu je tedy relativně jednoduchá: vhodný stmívač se postará o to, že do drátu jde méně proudu. Drát se pak méně zahřívá a světelný zdroj vydává méně světla.

LED diody mají zcela odlišnou konstrukci – jde o elektronické polovodiče. To je důvodem, proč LED světelné zdroje obsahují elektroniku a dají se tak přirovnat k malému počítači. Tato elektronika se zapíná před LED světelným zdrojem, mimo jiné za účelem regulace konstantní dodávky proudu odpovídající danému typu žárovky. Tyto složité elektronické vlastnosti LED světelných zdrojů je nutno vzít v potaz při specifikaci stmívače.

Dalším problémem pro některé stmívače je nízký výkonový stupeň LED světelných zdrojů. Starší stmívače totiž byly konstruovány pro žárovky. Ty se většinou stmívaly na požadovaný jas otočným spínačem nainstalovaným na stěně. LED světelný zdroj, jenž je srovnatelný například se 60W žárovkou, vyžaduje k dosažení stejného jasu výrazně nižší instalované zatížení – pouze zhruba 9 W – a tím pádem má podstatně nižší vůli pro ovládání světla. Z tohoto důvodu si žádá stmívač, který se s tímto problémem popasuje. Pakliže to nezvládne, světelný zdroj může blikat nebo vydávat hluk, v nejhorším případě se sám zničí nebo poškodí stmívač.

Než tedy ve stmívatelném svítidle nahradíte halogen-wolframový světelný zdroj jeho LED alternativou, je nutné vzít v potaz následující informace:

  • Se stmívači kombinujte pouze takové LED světelné zdroje, které mají na obalu napsáno „stmívatelné“.
  • Stmívač musí být vhodný pro daný LED světelný zdroj. Informace o stmívačích, jež jsou kompatibilní s daným světelným zdrojem, jsou uvedeny na webových stránkách výrobců světelných zdrojů, např. na www.ledvance.com/dim.
  • Přehledy kompatibility i užitečné online nástroje najdete rovněž na webových stránkách výrobců stmívačů (např. Merten, Gira a Jung). Pokud si nejste jisti již instalovaným stmívačem, doporučujeme obrátit se o pomoc na majitele budovy nebo elektrikáře.
  • Nepoužívejte s levnými systémy ovládání světla a LED světelnými zdroji, které často figurují v online nabídkách. Kvalita výrobků takových zdánlivě „nízkonákladových“ poskytovatelů je často nevyhovující a vede k mizerné údržbě a selháním.
  • Pokud není uvedeno jinak ze strany výrobce stmívače, v rámci okruhu stmívače používejte pouze světelné zdroje stejného typu – různé konstrukce LED u různých výrobců světelných zdrojů mohou způsobovat problémy.
  • Pokud tu a tam snižujete jas, měli byste použít stmívač. Pokud však je nutné mít souvisle méně světla, je správnou volbou světelný zdroj s nižším výkonovým stupněm. Je tomu tak z toho důvodu, že souvislé stmívání světelného zdroje s vyšším výstupem vyžaduje více energie než použití světelného zdroje s nižším hodnoceným výkonem.

Prohlášení o shodě stmívání