Kariéra: Často kladené dotazy (FAQ)

Jak se mohu přihlásit na volnou pozici v LEDVANCE?

  • Stačí, když nám prostřednictvím naší přihlašovací platformy zašlete svoji přihlášku. Abyste to mohli udělat, je nutné si nejprve zřídit uživatelský účet, přečíst si naše předpisy pro ochranu údajů a akceptovat je, a poté se registrovat jako nový uživatel.
  • Přihlašovat se můžete na stálé pozice, stejně jako na studentské praxe, diplomové práce a učňovskou praxi.
  • V našem přihlašovacím systému vyplňte povinná pole, nebo je nechte vyplnit automatickou službou (přenos vašeho životopisu v profilu LinkedIn).
  • Chtěli bychom vás dále poprosit, abyste nahráli svůj životopis v angličtině nebo němčině a společně s ním i krátký motivační dopis.
  • Klidně můžete přiložit i kopie těch nejdůležitějších certifikátů a referencí, které jste získali.
  • Vezměte na vědomí, že v potaz můžeme brát pouze přihlášky podané prostřednictvím naší přihlašovací platformy.


Proč si musím zřídit uživatelský účet?

Údaje vašeho profilu v uživatelském účtu zadáváte pouze jednou. Zaslání přihlášky prostřednictvím svého uživatelského účtu vám šetří úsilí při zadávání údajů pokaždé, když se budete hlásit na další pozice. Váš účet vám rovněž umožňuje ukládat relevantní volná místa, spravovat vaše heslo a profil, smazat profil a vytvořit si pracovního agenta. Prostřednictvím vašeho uživatelského účtu pak budete automaticky zpravováni o nových pozicích, jež odpovídají vašemu profilu.


Jak dlouho on-line přihlášení trvá?

Zřízení uživatelského účtu a vytvoření profilu uchazeče vám nezabere více než 15 až 20 minut. Jakmile budete mít profil vytvořený, můžete se během jedné či dvou minut ucházet o pozici. To uděláte tak, že svůj profil jednoduše přiřadíte k inzerátu o volné pozici. Než tak učiníte, ujistěte se prosím, že je váš profil stále aktuální.


Jak mohu nahrát doplňkové dokumenty?

Klikněte na „Přílohy“, kde ke své přihlášce můžete připojit až 25 souborů, každý o velikosti 5 MB (např. motivační dopis, životopis, certifikáty, reference atd.).


Jsou všechny pozice zveřejněné na vaší kariérní stránce stále volné?

Vzhledem k tomu, že inzeráty na volná místa na vaší kariérní stránce jsou průběžně aktualizovány, můžete si být jisti, že všechny zveřejněné pozice jsou stále otevřené.


Zajímá mě několik pozic. Stačí podat pouze jednu přihlášku?

Můžete si nejprve vytvořit obecný profil uchazeče a ten pak následně kdykoliv přiřadit k nějaké konkrétní vypsané pozici. To zajistí, že své údaje budete zadávat a přílohy nahrávat pouze jednou, a pak je budete moci použít na jakýkoliv počet přihlášek.


Aktuálně se mi na Pracovní platformě nedaří najít vhodné volné místo. Má smysl posílat nevyžádanou přihlášku?

Ano, samozřejmě, že má. Abyste tak mohli učinit, je třeba si v naší přihlašovací platformě vytvořit obecný profil uchazeče o místo. Naši náboráři tuto platformu využívají k hledání a kontaktování vhodných uchazečů. Uchazeči, kteří mají o místo zájem, si mohou zajistit, že budou informováni o nových volných pozicích: stačí, když se přihlásí do naší služby upozornění na volné místo.


Mohu se hlásit na další pozice, pokud jsem byl(a) už na nějaké jiné odmítnut(a)?

Bez obav kdykoliv přihlašujte svůj stávající profil na jakoukoliv pozici.


Mohu mluvit přímo s manažerem, který provádí nábor?

Bohužel není možné předem kontaktovat přímo manažera, který provádí nábor. Pochopte, prosím, že nejprve je nutné, abychom od vás dostali vhodnou přihlášku. Pokud nám váš profil přijde zajímavý, obrátíme se na vás, abychom probrali další postup, provedeme s vámi pohovor po telefonu a sjednáme si s vámi termín osobního setkání.


Které dokumenty jsou povinné a je nutné je v každém případě poskytnout?

Povinný je váš životopis. Motivační dopis není naprosto nezbytný. Přesto vám však doporučujeme, abyste motivační dopis, stejně jako vhodné certifikáty a reference, nahráli.


Jak dlouho budou údaje z mé přihlášky v databázi uloženy?

Údaje budou uloženy šest měsíců po vašem posledním přihlášení, tedy v souladu s předpisy pro ochranu údajů. Toto období se počítá znovu od začátku ve chvíli, kdy se znovu přihlásíte a podíváte se na svůj profil. Před koncem tohoto šestiměsíčního období vás včas e-mailem uvědomíme, že pokud se znovu nepřihlásíte, váš profil bude smazán.


Lze moji on-line přihlášku okamžitě uložit?

Ano, kdykoliv! Stačí, když klepnete na tlačítko „Save“ (Uložit) (v levém dolním rohu vaší on-line přihlášky). Budete-li v přihlašování chtít pokračovat, jděte do části Pracovní platformy, klepněte na tlačítko „Sign In“ (Přihlášení) (v pravém horním rohu), zadejte údaje k vašemu účtu a poté klepněte na vaše jméno v pravém horním rohu. Budete-li chtít svůj profil upravit či dokončit, klepněte na „Profile“ (Profil) v rozbalovací nabídce, která se otevře.


Když jako uchazeč upravuji „My Profile“ (Můj profil), upraví se všechny přihlášky, které jsem již odeslal(a)?

Ano, následné změny se promítnou do všech vašich přihlášek. Systém náboráře uvědomí o tom, že jste upravili svůj profil. To se rovněž týká všech vašich následných doplnění či úprav příloh.


Proč musím akceptovat prohlášení o zachování důvěrnosti údajů?

Pro společnost LEDVANCE má zachování důvěrnosti údajů prvořadou důležitost. To je důvodem, proč je pro nás tak důležité, abyste věděli, jakým způsobem nakládáme s vašimi údaji.


Jakým způsobem zřídím upozornění na volné místo?

Při vytváření profilu můžete specifikovat, o jaké pozice máte zájem. Následně v dolní části záložky „Profile“ (Profil) aktivujte zaškrtávací políčko, což způsobí, že vám bude e-mailem zasláno oznámení vždy, když bude zveřejněna vhodná pozice.


Jaké příležitosti pro start kariéry poskytuje společnost LEDVANCE absolventům vysokých škol z jiných zemí?

Společnost LEDVANCE nabízí skvělé příležitosti pro absolventy z jiných zemí, kteří právě dokončili vysokoškolské vzdělání technického či vědeckého zaměření. Schopnost domluvit se německy je samozřejmě výhodou.


Jaké kvalifikační profily hledá LEDVANCE především?

Jelikož je LEDVANCE technologická společnost, hledáme hlavně technické kvalifikace, jako jsou elektroinženýrství, sdělovací technika, mechatronika a jiné vědecké či technické obory. Pokud již máte profesní zkušenosti v oblasti digitalizace, inteligentní domácnosti, e-commerce, nebo obecně v oblasti osvětlovací techniky, pak máme velký zájem na tom, abyste se nám ozvali.


Jaké jazykové znalosti musím mít, abych se mohl ucházet o místo v LEDVANCE?

Abyste mohli získat zaměstnání v LEDVANCE, měli byste perfektně ovládat angličtinu a mít alespoň dobrou znalost němčiny.


Koho můžu kontaktovat v případě, že mám technické potíže s online žádostí?

Jednoduše zašlete e-mail na hr-taleo-support@LEDVANCE.com, ve kterém problém popíšete. Vezměte však, prosím, na vědomí, že žádosti zaslané na tuto adresu nemohou být zařazeny do výběrového řízení.


Mohu u společnosti LEDVANCE pracovat na své diplomové práci?

LEDVANCE poskytuje příležitosti pro psaní bakalářské/magisterské práce ve všech firemních oblastech. Tato oblast samozřejmě závisí na individuálním tématu.

Více informací o aktuálně volných pozicích naleznete v Pracovní platformě.


Existuje pro mě nějaká šance, že bych u LEDVANCE mohl(a) pracovat na své bakalářské/diplomové práci mimo území Německa?

V zásadě ano. Nezbytným předpokladem pro možnost práce na bakalářské/diplomové práce ze zahraničí je úspěšné absolvování studentské praxe na pobočce v Německu.


Hradí společnost LEDVANCE finanční kompenzaci za závěrečnou práci?

Ano, kompenzace odpovídá ohodnocení, které je pro závěrečné práce na trhu běžné.


V jakých oblastech nabízí společnost LEDVANCE pozice pro studentské praxe a pracující studenty?

Společnost LEDVANCE nabízí možnost praxe a příležitosti pracujícím studentům téměř ve všech oblastech.


Můžu se ucházet o studentskou praxi ve společnosti LEDVANCE vykonávanou mimo území Německa?

Společnost LEDVANCE nabízí některé možnosti praxe v zahraničí.


Jaké jsou předpoklady pro vykonávání studentské praxe ve společnosti LEDVANCE?

Minimální základní doba pobytu pro to, abyste získali hlubší poznatky ohledně naší společnosti, je šest týdnů. Dále byste měli projevit velký zájem o příslušnou oblast a mít dostatečné základní znalosti ve specializovaném oboru. Přijetí na vysokou školu je dalším hlavním předpokladem.


Jakou kompenzaci vyplácí společnost LEDVANCE studentům na praxi?

Kompenzace odpovídá ohodnocení, které je pro studentskou praxi na trhu běžné.


Jak dlouho zpravidla trvá studentská praxe u společnosti LEDVANCE?

Délka povinné praxe v rámci univerzitního studia je závislá na příslušných pravidlech (obvykle čtyři až šest měsíců). Dobrovolná studentská praxe může trvat osm týdnů až tři měsíce.


Můžu ve společnosti LEDVANCE provádět výzkum pro své doktorské studium?

LEDVANCE příležitostně nabízí pozice umožňující pracovat na doktorské práce, zejména v technických oblastech společnosti.

Aktuální nabídku pozic s možností provádění výzkumu v rámci doktorského studia naleznete v Pracovní platformě.


Do jaké oblasti společnosti LEDVANCE se jako pracující student mohu zapojit?

LEDVANCE nabízí příležitost pracujícím studentům v mnoha oblastech.

Více informací o aktuálně volných pozicích pro pracující studenty naleznete v Pracovní platformě.


Jaké předpoklady musí splnit pracující student v LEDVANCE?

Minimální základní doba pobytu pro to, abyste získali hlubší poznatky ohledně naší společnosti, je šest týdnů. Přijetí na vysokou školu je dalším předpokladem.


Existuje nějaký nejzazší termín žádosti o místo jako pracující student?

Ne, o pozici je možné se ucházet tak dlouho, dokud je inzerovaná. Nabídky se mohou objevit velmi narychlo.


Jakou kompenzaci vyplácí společnost LEDVANCE pracujícím studentům?

Kompenzace odpovídá ohodnocení, které je pro pracující studenty na trhu běžné.


Kolik hodin týdně mohu jako pracující student odpracovat?

Týdně můžete pracovat až 20 hodin; během zkouškového období je možné odpracovat až 35 hodin týdně, záleží na požadavcích.


Jaké Příležitosti pro praxi učňů společnost LEDVANCE nabízí a jak se do nich můžu přihlásit?

Nabízíme komerční a technickou učňovskou praxi. S námi můžete také začít duální způsob studia („kooperativní vzdělávání“). Proces výběru do učňovské praxe probíhá v Siemens Professional Education (SPE), který je naším partnerem. Využijte, prosím, on-line přihlašovací formulář od SPE a označte LEDVANCE jako firmu, kde byste chtěli praxi vykonávat.


Jaké požadavky musím splňovat, abych se mohl(a) hlásit k učňovské praxi u LEDVANCE?

Je možné se hlásit s potvrzením o absolvování základní školy (německý „Hauptschulabschluss“), maturitním vysvědčením ze střední školy (německý „Mittlere Reife“) nebo potvrzením o přijetí k vyššímu vzdělávání (německý „Hochschulreife“). Nabízíme širokou škálu příležitostí pro získání učňovské praxe, abychom vám umožnili plně rozvinout váš talent v oblasti technologií, obchodu a řešení problémů. Období přihlašování pro následující rok začíná každoročně v září a končí 31. října.


Chtěli byste se na něco zeptat? Napište nám!

Chtěli byste se k nám přidat? Náš zájem o schopné lidi, kteří dokáží nové věci, nikdy neupadá!