Kariéra v LEDVANCE

Kariéra v Ledvance

Jsme energičtí, aktivní a odvážní. Nechodíme, kudy už někdo kráčel: snažíme se nacházet nová řešení a jsme vždy připraveni na změnu. Naše zvláštní silná stránka: odhalujeme a podporujeme skrytý a neobvyklý potenciál.

Nejenže nabízíme náročné úkoly, ale také celou plejádu programů a školení pro osobní růst a vývoj. To podtrhuje důraz, který klademe na rozpoznání a podporu osobních pozitivních aspektů a talentu našich zaměstnanců. Při hodnocení s liniovými manažery pravidelně posuzujeme výkonové cíle, skutečný výkon a individuální plány rozvoje. Tato posouzení jsou základem pro rozhodnutí o povýšení, jež odrážejí cíle, schopnosti a kompetence každého zaměstnance.

Naši zaměstnanci navíc mohou těžit z našeho otevřeného poradenského systému, jenž představuje podporu pro jejich osobní rozvoj. Tento program představuje dokonalé kulisy pro otevřené sdílení osobních zkušeností a je dostupný všem zaměstnancům. Cenné podněty pro každodenní práci tak mohou získat všichni zaměstnanci napříč všemi hierarchickými úrovněmi.


Chtěli byste se na něco zeptat? Napište nám!