LEDVANCE Cookie Policy

Doporučujeme, abyste se v těchto Zásadách používání souborů cookie důkladně seznámili s podrobnostmi o používání cookies a o informacích, které shromažďujeme, když používáte naše webové stránky.


Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé soubory odesílané navštívenými webovými stránkami, které se ukládají do vašeho zařízení. Váš prohlížeč tyto cookies a informace v nich uložené odesílá zpět na webovou stránku (cookies prvních stran) nebo jinou webovou stránku (cookies třetích stran) pokaždé, když navštívíte webovou stránku, kterou jste navštívili dříve. Cookies slouží k tomu, aby byla webová stránka pro uživatele přívětivější a efektivnější.


Vaše nastavení cookies


Vezměte prosím na vědomí, že váš nesouhlas nemá vliv na používání nezbytně nutných cookies, které jsou potřebné pro poskyytování této webové stránky. Použití cookies obecně můžete deaktivovat ve svém prohlížeči.


Jaké typy cookies existují?

Soubory cookie se běžně dělí na tyto kategorie:

Cookies prvních stran: cookies prvních stran jsou cookies, které nastaví webová stránka navštívená uživatelem, tj. cookies vložené společností LEDVANCE, když navštívíte její webové stránky.

Cookies třetích stran: cookies třetích stran jsou cookies, které jsou umístěné jinou webovou stránkou než navštívenou webovou stránkou.

Krátkodobé cookies: krátkodobé cookies jsou aktivní pouze po dobu relace prohlížeče. Umožňují spojit akce uživatele během relace prohlížeče. Krátkodobé cookies zaniknou, jakmile zavřete prohlížeč, nebo krátce poté.

Dlouhodobé cookies: dlouhodobé cookies zůstávají uloženy i po ukončení relace prohlížeče. Aktivují se pokaždé, když uživatel znovu navštíví webovou stránku, která je vytvořila, a zůstávají uložené v zařízení uživatele po dobu, která je v nich stanovená. To může být několik dnů až několik let.


Jaké kategorie cookies používá společnost LEDVANCE a pro jaké účely?

Na webových stránkách LEDVANCE využíváme cookies obecně k tomu, abychom uživatelům nabídli co nejlepší prostředí – tím, že si zařízení pamatuje návštěvy našich webových stránek a vaše preference související s webovými stránkami a umožní vám efektivnější navigaci mezi různými stránkami tohoto webu.

Společnost LEDVANCE využívá následující kategorie cookies pro dále uvedené účely:

Nezbytně nutné cookies: Společnost LEDVANCE využívá cookies, které jsou nezbytné pro provoz a zajištění řádné funkce jejích webových stránek – bez těchto cookies by nebylo možné zaručit některé funkce webových stránek společnosti. Nezbytně nutné cookies jsou obvykle potřebné pro funkce, jako je přístup do zabezpečených oblastí nebo nákupní košík.

Výkon/analýzy: Společnost LEDVANCE shromažďuje informace o vašem používání webu, např. které stránky navštěvujete nejčastěji a které chyby se u vás projevují. Toto analytické profilování nám pomáhá vyhodnocovat účinnost nabízeného obsahu a určit, jak zlepšit výkon webových stránek.

Funkčnost a preference: Společnost LEDVANCE používá soubory cookie k zapamatování vašich voleb a preferencí, tj. nastavení jazyka a komunikace, uspořádání a další.

Autentizace: LEDVANCE používá cookies k rozpoznání toho, zda jste k LEDVANCE přihlášeni, tedy zda se nacházíte na www.myLEDVANCE.com

Zabezpečení: Společnost LEDVANCE používá soubory cookie k podpoře a aktivaci zabezpečovacích funkcí a k detekování škodlivých aktivit.


Jaké konkrétní cookies se používají na našich webových stránkách?


Kategorie cookie?Jak se nazývají?Jak dlouho jsou aktivní?Co dělají?

Sledování provozu webových stránek

Tato webová stránka využívá služby etracker GmbH (www.etracker.com) pro analýzu používání webové stránky. Cookies umožňují statistickou analýzu používání této webové stránky uživateli a zobrazení obsahu souvisejícího s používáním.

Generované údaje jsou zpracovávány a ukládány výhradně v Německu, a to firmou etracker, která tak činí naším jménem.

Zpracování osobních údajů je založeno na našem legitimním zájmu na vylepšení naší webové stránky a opírá se o čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Údaje, které mohou umožnit identifikaci jednotlivců, např. IP adresa, přihlášení nebo ID zařízení, jsou anonymizovány nebo pseudonymizovány, co nejdříve je to možné. Údaje se nevyužívají k jiným účelům, nekombinují se s dalšími údaji a nejsou sdíleny s třetími stranami.

Proti sledování provozu webových stránek můžete kdykoli vznést námitku pomocí ovladačů ve „Vaše nastavení cookies“ nebo na následujícím odkaze:


Jak mohu zrušit svůj souhlas s používáním cookies a změnit související nastavení na zařízení?

Svůj souhlas s používáním cookies můžete kdykoli zrušit pomocí výše uvedených ovladačů. Vezměte prosím na vědomí, že zrušení souhlasu nemá vliv na použití nezbytně nutných cookies.

Použití cookies samozřejmě můžete obecně deaktivovat na svém prohlížeči. V nastavení nápovědy na svém prohlížeči naleznete instrukce ohledně toho, jak cookies spravovat a mazat.

Vezměte prosím na vědomí, že některé části a funkce webových stránek společnosti LEDVANCE nefungují správě, pokud cookies zcela deaktivujete.


Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně Zásad používání souborů cookie nás můžete kontaktovat na adrese privacy@ledvance.com nebo na

LEDVANCE GmbH
Data Protection Officer
Parkring 29-33
85748 Garching
Německo