Profesionální
Země
Nařízení EU

Nařízení EU

V posledních letech EU prosazuje přechod k udržitelnějším a energeticky účinnějším řešením. Světelný průmysl na tomto pozoruhodném posunu směrem k propojeným, personalizovaným a stále účinnějším výrobkům cirkulární ekonomiky pracuje.

Při provádění nařízení prosazujeme účinné postupy v oblasti osvětlování ve prospěch životního prostředí, lidského komfortu a zdraví a bezpečnosti spotřebitelů.

V LEDVANCE již nabízíme širokou škálu účinných alternativ a pracujeme na inovativních světelných technologiích za účelem zlepšení životního cyklu výrobku.

PŘIPRAVTE SE NA EKOLOGICKY ŠETRNÉ SVĚTLO

NOVÁ EU NAŘÍZENÍ SLR/ELR

EU učinila další důležitý krok směrem k účinnému a ekologicky šetrnému osvětlení. Jejím cílem je propagovat cirkulární ekonomiku a poskytovat spotřebitelům jasné, transparentní a standardizované informace. Nařízení SLR a ELR předefinovávají udržitelnost osvětlovacích výrobků a označování jejich energetické účinnosti.

Nová nařízení EU o ekodesignu a označování světelných zdrojů jsou v platnosti od prosince 2019. Nyní jsou v několika fázích implementována.

Jako silný partner odborníků v oblasti osvětlování vám společnost LEDVANCE zajistí, že budete v každé z těchto fází schopni splnit požadavky svých zákazníků při dodržení těchto nových nařízení. Zde jsou shrnuty nejdůležitější změny - a jak vám může LEDVANCE pomoci.

NOVÁ NAŘÍZENÍ SLR/ELR - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY

Všechny světelné zdroje budou posouzeny v souladu s předpisy.

Obaly a grafika budou mírně upraveny.

Všechny světelné zdroje budou zahrnuty do celoevropské databáze EPREL.

Bude k dispozici nový štítek energetické účinnosti s novou stupnicí. Z A ++ až E bude A až G.

Stávající výrobky lze prodávat bez reklasifikace do března 2023.

Postupné vyřazování tradičních světelných zdrojů

Dle nových nařízení EU je postupně vyřazována celá řada méně energeticky účinných světelných zdrojů. Klíčovými daty jsou 1. září 2021 a 1. září 2023. LEDVANCE již nyní nabízí vhodné, vysoce kvalitní LED ekvivalenty pro dotčené výrobky.

KAŽDÉ PRAVIDLO MÁ SVÉ VÝJIMKY

Z nařízení SLR/ELR jsou vyňaty:

 • LED čipy, matrice a balíčky
 • Nouzové osvětlení
 • Bateriové světelné zdroje
 • Originální umělecká díla
 • Osvětlení pro vozidla, dopravu a vojenskou techniku
 • Obrazovky
 • Lékařské vybavení
 • Námořní zařízení
 • Několik speciálních nebo specializovaných výrobků
 • Svítidla s vyměnitelnými světelnými zdroji („výrobky obsahujícími světelný zdroj/předřadný přístroj“)

Další výjimky lze nalézt v aktuálním nařízení SLR/ELR v Příloze III (SLR) a Příloze IV (ELR) na adrese www.eur-lex.eu .

Informační povinnost

Další novinkou je Evropský registr výrobků s energetickým označením (EPREL). Zde budou poprvé všechny relevantní informace o všech světelných zdrojích na trhu centralizovány, posouzeny mimo jiné na základě kritérií ekodesignu a udržitelnosti, a zpřístupněny všem uživatelům této databáze.

LEDVANCE zaručuje kompletní registraci svých výrobků. V rané fázi také plně dodržujeme další povinnosti týkající se informování a označování - například na obalech a návodech k obsluze.

Nový energetický štítek

Od 1. září 2021 bude zaveden nový energetický štítek pro světelné zdroje (přechodné období potrvá do 1. března 2023), generovaný na základě údajů uvedených v databázi EPREL. Můžete si být jisti, že všechny světelné zdroje LEDVANCE, které jsou od tohoto data uvedeny na trh, budou řádně označeny. Co je dobré vědět: výrobky, které již byly uvedeny na trh, lze i po tomto datu zakoupit a prodat a nainstalovat v prostorách zákazníka.

Od roku 1994 se energetické štítky v EU používají jako rychlé a jednoduché pokyny pro spotřebitele. Štítky nyní vstupují do třetího kola. Kromě mírně upraveného designu se nové štítky pro světelné zdroje liší zásadně ve dvou ohledech:

 • Nová stupnice energetické účinnosti od A do G
 • QR kód s odkazem na údaje o výrobku uložené v databázi EPREL

Vyberte si produkty od společnosti LEDVANCE, která vám zajistí, že vaše osvětlovací výrobky budou v souladu s EU a odolné vůči budoucnosti.

Sdílet stránku na sociálních médiích