Profesionální
Země
Nařízení EU

Nařízení EU

V posledních letech prosazuje Evropská unie přechod na udržitelnější a energeticky účinnější řešení. Osvětlovací průmysl na této pozoruhodné změně směrem k propojeným, personalizovaným a účinnějším produktům s delší životností intenzivně pracuje.

V rámci implementace nařízení prosazujeme účinná osvětlovací řešení v zájmu globálního prostředí, pohodlí lidí a zdraví a bezpečnosti spotřebitelů.

Společnost LEDVANCE již nyní nabízí širokou škálu účinných alternativ. Pracujeme na inovativních osvětlovacích technologiích, abychom zlepšovali životní cyklus produktů.

NAŘÍZENÍ EU TÝKAJÍCÍ SE EKODESIGNU

Co je ekodesign?

Ekodesign lze chápat jako ekologicky šetrné provedení produktu, jehož cílem je snížit environmentální dopad, k němuž dochází v průběhu životnosti produktu.

BUĎTE EKOLOGIČTÍ – MYSLETE GLOBÁLNĚ: Ekodesign LEDVANCE

Je pro nás důležité vyvíjet ekologicky sofistikované produkty, abychom přispívali k udržitelné ochraně zdrojů. Na základě této filozofie, která je charakterizována dlouhou životností a vysokou energetickou účinností, pak vznikají kvalitní produkty.

Společnost LEDVANCE zajišťuje, aby byl snížen dopad na životní prostředí a aby byl životní cyklus produktů založen na udržitelnosti, a to od samotného nápadu na nový produkt až po jeho recyklaci.

Změny z roku 2019

Nařízení EU 2019/2020 reguluje minimální účinnost produktů v rámci směrnice o ekodesignu a shrnuje veškerá předchozí nařízení v této oblasti.

Toto nařízení se vztahuje na následující světelné zdroje:

 • halogenové světelné zdroje G9, G4 a GY6.35 od 1. září 2023
 • lineární zářivkové světelné zdroje T8 (2 stopy, 4 stopy, 5 stop) od 1. září 2023
 • kompaktní zářivkové světelné zdroje s integrovaným předřadníkem (E27, E14, B22d) od 1. září 2021
 • lineární zářivkové světelné zdroje T12 od 1. září 2012
 • halogenové světelné zdroje R7s > 2 700 lm od 1. září 2021

Účinné LED ekvivalenty naleznete zde:

EU NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE ENERGETICKÝCH ŠTÍTKŮ

Barevně rozlišená stupnice energetické náročnosti vizualizuje spotřebu energie a pomáhá evropským zákazníkům zvolit si při nákupu energeticky účinné produkty. Společnost LEDVANCE již nyní zaručuje vysokou transparentnost díky informativnímu balení produktů a zároveň zohledňuje zdroje, které jsou pro výrobu balení použity.

ZMĚNY Z ROKU 2019

Nařízení EU 2019/2015 představuje pozměnění nařízení o energetických štítcích produktů osvětlení. Až na výjimky se vztahuje na všechny světelné zdroje.

Hlavní změny:

 • Od 1. září 2021 budou znovu používány energetické třídy A až G, avšak s novými požadavky na energetickou účinnost
 • V budoucnu bude jeden štítek pro všechny světelné zdroje se stejnými požadavky na energetickou účinnost na jednu třídu, ale již nebudou štítky pro svítidla s vyměnitelnými světelnými zdroji nebo předřadníky
 • Svítidla s plně integrovanými (tj. nevyměnitelnými) díly se považují za světelné zdroje a bude pro ně tedy od 1. září 2021 znovu vyžadován energetický štítek.
 • Od 25. prosince 2019 již není povinný štítek pro svítidla

Dne 5. prosince 2019 zveřejnila Evropská unie v Úředním věstníku EU nové nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2015, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2017/1369 Evropského parlamentu a Rady v souvislosti s uváděním spotřeby energie na energetických štítcích světelných zdrojů a zrušuje se jím nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 874/2012. Článkem 9 tohoto nařízení v přenesené pravomoci se s účinností od 25. prosince ruší čl. 3(2) a 4(2) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 874/2012. Tyto zrušené články obsahovaly povinnosti dodavatele a distributora v souvislosti se svítidly prodávanými koncovým uživatelům. Tyto články jsou zrušeny bez náhrady až do 1. září 2021, kdy vstoupí plně v platnost nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2019/2015. Od 25. prosince 2019 tedy svítidla nepodléhají povinnosti označování. To znamená, že od výše uvedeného data již neexistuje právní základ k tomu, abychom vám předkládali doklady a štítky požadované na základě čl. 3(2) a 4(2) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012. V této souvislosti vás žádáme o pochopení, že jakožto výrobci vám tyto doklady a štítky již nesmíme poskytovat.

Výjimky:

 • Produkty pro použití v nouzových případech
 • Světelné zdroje v bateriích
 • Originální umělecká díla
 • Dopravní a vojenské prostředky a vozidla
 • Displeje
 • Zdravotnické prostředky
 • Námořní zařízení

Kalkulačka Blanko TCO

Porovnejte různé technologie světelných zdrojů a bleskově si spočítejte možné úspory energie a nákladů a dobu návratnosti projektu.

Sdílet stránku na sociálních médiích