Profesionální

UDRŽITELNOST

NAŠE POSLÁNÍ

Pro společnost LEDVANCE je udržitelnost základní součástí obchodní etiky a mimo jiné také rozhodujícím prvkem strategických rozhodnutí. Takřka neomezené možnosti světla využíváme k tomu, abychom mohli společně s našimi partnery pracovat na udržitelném zlepšování kvality lidského života. Jedná se o nepostradatelnou součást naší firemní odpovědnosti.

Společnost LEDVANCE přikládá velkou důležitost řešení globálních výzev, jako jsou např. klimatické změny a nedostatek zdrojů. Snižujeme spotřebu přírodních zdrojů, šetříme energii během výroby a pomáháme tak snižovat emise. Recyklujeme světelné zdroje a jiné materiály, abychom minimalizovali odpad. Náš závazek se vztahuje také na naše zaměstnance a zákazníky. Přebíráme odpovědnost za své zaměstnance a provozy a podporujeme udržitelnou činnost v osvětlovacím průmyslu.

Našim zákazníkům pomáháme šetřit energii a snižujeme jejich ekologickou stopu. Udržitelnost jako mezioborové téma je přímo provázána s vedením firmy prostřednictvím ředitele pro udržitelnost.

Globální pakt OSN

Společnost LEDVANCE je hrdá na to, že je jedním ze signatářů Globálního paktu OSN a že společně se Spojenými národy je schopna ovlivňovat globalizaci společensky a ekologicky odpovědnějším způsobem. Jsme zavázáni začleňovat Globální pakt OSN a jeho zásady do naší firemní strategie, kultury a každodenních činností. Jakožto součást sítě čítající téměř deset tisíc firem podporujeme deset zásad Globálního paktu OSN v oblasti lidských práv, pracovní síly, životního prostředí a boje proti korupci.

Sdílet stránku na sociálních médiích