Profesionální

COOKIE POLICY

Doporučujeme, abyste se v těchto Zásadách používání souborů cookie důkladně seznámili s podrobnostmi o používání cookies a o informacích, které shromažďujeme, když používáte naše webové stránky.

CO JSOU TO COOKIES?

Soubory cookie jsou malé soubory, které jsou odesílány na váš počítač a ukládány na navštívených webových stránkách. Váš prohlížeč odesílá tyto soubory cookie a informace v nich uložené zpět na webovou stránku (soubory cookie první strany) nebo na jinou webovou stránku (soubory cookie třetí strany) pokaždé, když znovu navštívíte dříve navštívenou webovou stránku. Soubory cookie se používají k tomu, aby byly webové stránky uživatelsky přívětivější a efektivnější.

VAŠE NASTAVENÍ COOKIES

 

Vezměte prosím na vědomí, že váš nesouhlas nemá vliv na používání nezbytně nutných cookies, které jsou potřebné pro poskyytování této webové stránky. Použití cookies obecně můžete deaktivovat ve svém prohlížeči.

JAKÉ TYPY COOKIES EXISTUJÍ?

Soubory cookie se běžně dělí na tyto kategorie:

Cookies prvních stran: cookies prvních stran jsou cookies, které nastaví webová stránka navštívená uživatelem, tj. cookies vložené společností LEDVANCE, když navštívíte její webové stránky.

Cookies třetích stran: cookies třetích stran jsou cookies, které jsou umístěné jinou webovou stránkou než navštívenou webovou stránkou.

Krátkodobé cookies: krátkodobé cookies jsou aktivní pouze po dobu relace prohlížeče. Umožňují spojit akce uživatele během relace prohlížeče. Krátkodobé cookies zaniknou, jakmile zavřete prohlížeč, nebo krátce poté.

Dlouhodobé cookies: dlouhodobé cookies zůstávají uloženy i po ukončení relace prohlížeče. Aktivují se pokaždé, když uživatel znovu navštíví webovou stránku, která je vytvořila, a zůstávají uložené v zařízení uživatele po dobu, která je v nich stanovená. To může být několik dnů až několik let.

JAKÉ KATEGORIE COOKIES POUŽÍVÁ SPOLEČNOST LEDVANCE A PRO JAKÉ ÚČELY?

Na webových stránkách LEDVANCE využíváme cookies obecně k tomu, abychom uživatelům nabídli co nejlepší prostředí – tím, že si zařízení pamatuje návštěvy našich webových stránek a vaše preference související s webovými stránkami a umožní vám efektivnější navigaci mezi různými stránkami tohoto webu.

Společnost LEDVANCE využívá následující kategorie cookies pro dále uvedené účely:

Nezbytně nutné cookies: Společnost LEDVANCE využívá cookies, které jsou nezbytné pro provoz a zajištění řádné funkce jejích webových stránek – bez těchto cookies by nebylo možné zaručit některé funkce webových stránek společnosti. Nezbytně nutné cookies jsou obvykle potřebné pro funkce, jako je přístup do zabezpečených oblastí nebo nákupní košík.

Výkon/analýzy: Společnost LEDVANCE shromažďuje informace o vašem používání webu, např. které stránky navštěvujete nejčastěji a které chyby se u vás projevují. Toto analytické profilování nám pomáhá vyhodnocovat účinnost nabízeného obsahu a určit, jak zlepšit výkon webových stránek.

Funkčnost a preference: Společnost LEDVANCE používá soubory cookie k zapamatování vašich voleb a preferencí, tj. nastavení jazyka a komunikace, uspořádání a další.

Autentizace: LEDVANCE používá cookies k rozpoznání toho, zda jste k LEDVANCE přihlášeni, tedy zda se nacházíte na www.myLEDVANCE.com

Zabezpečení: Společnost LEDVANCE používá soubory cookie k podpoře a aktivaci zabezpečovacích funkcí a k detekování škodlivých aktivit.

JAKÉ KONKRÉTNÍ COOKIES SE POUŽÍVAJÍ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH?

Kategorie cookie? Jak se nazývají? Jak dlouho jsou aktivní? Co dělají?
Krátkodobé cookies "privacy-settings" 180 dnů Tato cookie kontroluje používání cookies na webových stránkách LEDVANCE. Souhlas návštěvníka s přijetím cookies nebo jeho námitka jsou uloženy v této cookie.
"PHPSESSID";
"JSESSIONID"
Relace prohlížeče;
Konec relace (30 min)
Krátkodobé cookies používáme, abychom zajistili správný provoz některých částí našich webových stránek, tj. abychom zajistili, že interakce uživatele (například zadaný text) budou zachovány, když se návštěvník pohybuje mezi stránkami webových stránek.
"CAKEPHP" 2 hodiny Tyto cookies používáme, abychom zajistili správný provoz některých částí našich webových stránek (webových aplikací).
"sap-appcontext"

"sap-usercontext"
Relace prohlížeče Technické informace pro aplikace na bázi SAP. Zde nejsou ukládány žádné osobní údaje.
"SIDwebservers"

"SIDwww-intermedia"
Relace prohlížeče Technické informace pro vyvážení zátěže (loadbalancer).
"et_oi_v2" „ne“: 50 let
„ano“:
16 měsíců
OptIn-Cookie, ukládá volbu návštěvníka, pokud je na straně zákazníka zobrazeno sledování OptIn. Bude také použito pro možný opt-out.
Výkon/analýzy "etcnt_[hash]" 28 dnů Nástroj pro webtracking a s ním spojené cookies používáme, abychom získali přehled o tom, jaké interakce probíhají mezi našimi uživateli a webovou stránkou. Aby bylo možné tyto údaje získávat a vytvořit z nich statistiku použití, je ukládán soubor cookie. Získávané informace tedy neobsahují osobní údaje a jsou uloženy v souboru cookie. Proto nelze ze získaných údajů činit jakékoliv závěry o jednotlivé osobě.
"_vm_u" 40 min Ukládá stav protokolování UX Analytics.
"BT_ctst" Relace prohlížeče Používá se pouze k určení toho, zda má prohlížeč návštěvníka povoleny cookies nebo ne
"BT_sdc" Relace prohlížeče Obsahuje údaje, které nejsou specifické pro konkrétního uživatele a týkají se aktuální relace návštěvníka (odkud se návštěvník připojil – referrer, počet stránek, počet vteřin od začátku relace).
"BT_pdc" 1 rok Obsahuje údaje, které nejsou specifické pro konkrétního uživatele a týkají se historie návštěvníka (je zákazník, je příjemce newsletteru atd.).
"GS1_v" 1 rok Cookie obsahuje ID návštěvníka a používá se k identifikace návštěvníka během více relací
"isSdEnabled" 24 hodin Detekuje, je-li zaznamenána hloubka scrollování návštěvníka.
"noWS_[hash]" Relace prohlížeče Obsahuje „pravda“ nebo „nepravda“ a uvádí, že webová stránka s obsaženým kódem sledování nemá aktivní testy nebo nedodává testy z jiných důvodů.
"_et_coid" 2 roky Detekce cookie
"et_id" 2 roky Detekce návštěvníka.
_ga 2 roky Zaregistruje jedinečné ID, které se používá ke generování statistických informací o využití webových stránek návštěvníků.
_gid 1 den Zaregistruje jedinečné ID, které se používá ke generování statistických informací o využití webových stránek návštěvníků.
"GS3_v" 1 rok Cookie obsahuje ID návštěvníka a používá se k identifikace návštěvníka během více relací
"application" 15 min Přechodné 15minutové uložení všech parametrů, které uživatel vybere v aplikaci FastCalc.
"illuminance" 15 min Přechodné 15minutové uložení všech parametrů, které uživatel vybere v aplikaci FastCalc.
"maintenanceFactor" 15 min Přechodné 15minutové uložení všech parametrů, které uživatel vybere v aplikaci FastCalc.
"rhoCeiling" 15 min Přechodné 15minutové uložení všech parametrů, které uživatel vybere v aplikaci FastCalc.
"rhoFloor" 15 min Přechodné 15minutové uložení všech parametrů, které uživatel vybere v aplikaci FastCalc.
"rhoWall" 15 min Přechodné 15minutové uložení všech parametrů, které uživatel vybere v aplikaci FastCalc.
"roomHeight" 15 min Přechodné 15minutové uložení všech parametrů, které uživatel vybere v aplikaci FastCalc.
"roomLength" 15 min Přechodné 15minutové uložení všech parametrů, které uživatel vybere v aplikaci FastCalc.
"roomWidth" 15 min Přechodné 15minutové uložení všech parametrů, které uživatel vybere v aplikaci FastCalc.

SLEDOVÁNÍ PROVOZU WEBOVÝCH STRÁNEK

Tato webová stránka využívá služby etracker GmbH (www.etracker.com ) pro analýzu používání webové stránky. Cookies umožňují statistickou analýzu používání této webové stránky uživateli a zobrazení obsahu souvisejícího s používáním.

Generované údaje jsou zpracovávány a ukládány výhradně v Německu, a to firmou etracker, která tak činí naším jménem.

Zpracování osobních údajů je založeno na našem legitimním zájmu na vylepšení naší webové stránky a opírá se o čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Údaje, které mohou umožnit identifikaci jednotlivců, např. IP adresa, přihlášení nebo ID zařízení, jsou anonymizovány nebo pseudonymizovány, co nejdříve je to možné. Údaje se nevyužívají k jiným účelům, nekombinují se s dalšími údaji a nejsou sdíleny s třetími stranami.

Proti použití sledování webových stránek můžete kdykoli vznést námitku pomocí ovládacích prvků uvedených v části „Vaše nastavení souborů cookie“.

Použití nástroje Google Tag Manager 

1. Rozsah zpracování osobních údajů 
Tyto webové stránky používají ke shromažďování informací o chování uživatelů a správě značek Google Tag Manager společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google"). 

2. Jak tagování funguje
K využití nástroje Google Tag Manager používáme tzv. tagování na straně serveru. Pomocí tagu se shromažďuje vaše IP adresa a odesílá se na náš vlastní server s umístěním hostingu v rámci EU , kde je implementován Google Tag Manager, který tuto IP adresu přijímá. Zde, stále na našem vlastním serveru, je IP-adresa anonymizována a teprve poté odeslána dalším službám napojeným na Tag Manager. To znamená, že vaše osobní údaje zpracováváme pouze na našem vlastním serveru a spojení se servery společnosti Google je technicky vyloučeno. 
 
3. Účel zpracování údajů 
Účel zpracování spočívá ve shromážděné a přehledné správě, jakož i v efektivní integraci služeb třetích stran prostřednictvím tagů. Tagy jsou malé kódové prvky na online prezentaci, které se používají mimo jiné k měření počtu a chování návštěvníků, k zachycení dopadu online reklamy a sociálních kanálů, k využití remarketingu a cílení a k testování a optimalizaci online prezentací. Když uživatel navštíví online prezentaci, do jeho prohlížeče se odešle aktuální konfigurace tagu. Obsahuje příkazy o tom, které značky mají být spuštěny.

4. Právní základ pro zpracování osobních údajů 
Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybném poskytování webových stránek, a tedy na přehledné správě, jakož i na efektivní integraci služeb třetích stran prostřednictvím tagů.
 
5. Doba uložení 
Údaje shromážděné v souvislosti s používáním nástroje Google Tag Manager budou uchovávány po dobu 14 dnů a poté budou vymazány. Po uplynutí výše uvedené doby uchovávání jsou údaje používány pro účely analýzy pouze v agregované a anonymizované podobě, tj. bez možnosti identifikace jednotlivých osob
 
6. Další opatření
Se společností Google jsme uzavřeli tzv. smlouvu o zpracování údajů pro naše používání služby Google Analytics 4, podle které je společnost Google povinna chránit údaje uživatelů našich webových stránek a nepředávat je třetím stranám.

Abychom zajistili vyšší úroveň ochrany údajů, dohodli jsme se s poskytovatelem na standardních doložkách o ochraně údajů v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR. Ty zavazují příjemce údajů v USA zpracovávat údaje v souladu s úrovní ochrany v Evropě. V případech, kdy to nelze zajistit ani prostřednictvím tohoto smluvního rozšíření, se snažíme získat od příjemce v USA další předpisy a závazky.  

7. Námitka a odstranění 
Shromažďování údajů pro poskytování webových stránek, jakož i jejich uchovávání je nezbytné pro provoz webových stránek. Uživatel proto nemůže proti výše uvedeným procesům vznést námitku.

POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY GOOGLE ANALYTICS 4

1. Rozsah zpracování osobních údajů 
Tyto webové stránky používají službu Google Analytics 4, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"), a která může být využita k analýze používání webových stránek.

2. Jak sledování funguje
Za účelem využití služby Google Analytics 4 používáme tzv. sledování na straně serveru. Pokud nám k tomu dáte souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR prostřednictvím banneru se soubory cookie, přidělíme vám jedinečné ID pro sledování. Toto ID ukládáme spolu s dalšími údaji, které nám předáte při návštěvě webových stránek, na jednom z našich vlastních serverů s umístěním hostingu v EU . Tímto jsou předávány následující údaje: 
 
  • IP adresa
  • ID odkazu 
  • časové značky
  • typ prohlížeče
  • agent uživatele 
  • případně mobilní identifikátory, jako jsou IDFA, UDID, Android ID nebo Google Advertising ID, Windows Advertising ID nebo jiné Windows ID, IMEI nebo IMSI, MSISDN.

Aby bylo zajištěno, že služba Google Analytics nezíská žádné osobní údaje, je námi vytvořené sledovací ID odděleno od všech výše uvedených osobních údajů i údajů o zařízení, takže ID je anonymizovaný záznam. Po zajištění této skutečnosti předáme anonymizované ID výhradně službě Google Analytics 4. To může mít za následek i předání těchto informací na servery společnosti Google LLC, která sídlí v USA, a další zpracování informací tam.

Služba Google Analytics 4 rovněž umožňuje vytváření statistik s výkazy o věku, pohlaví a zájmech uživatelů webových stránek na základě vyhodnocování zájmově orientované reklamy a se zapojením informací třetích stran prostřednictvím zvláštní funkce, tzv. demografických charakteristik. To umožňuje určit a rozlišit skupiny uživatelů webových stránek pro účely cílených marketingových opatření. Údaje shromážděné prostřednictvím "demografických charakteristik" však nelze přiřadit ke konkrétní osobě, a tedy ani k vám osobně. Tyto údaje shromážděné prostřednictvím funkce "demografické charakteristiky" se uchovávají po dobu 2 měsíců a poté se vymažou.

Jako rozšíření služby Google Analytics 4 se pro tuto webovou stránku používá také funkce "UserIDs". Přiřazením individuálních UserID můžeme nechat společnost Google vytvořit přehledy napříč zařízeními (tzv. "cross-device tracking"). To znamená, že vaše chování při používání může být analyzováno také napříč zařízeními, pokud jste udělili odpovídající souhlas s používáním Google Analytics 4 v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, pokud jste si registrací na těchto webových stránkách zřídili osobní účet a jste přihlášeni ke svému osobnímu účtu na různých koncových zařízeních pomocí příslušných přihlašovacích údajů. Takto shromážděné údaje mimo jiné ukazují, z jakého koncového zařízení bylo poprvé kliknuto na reklamu a z jakého koncového zařízení byla provedena konverze. 

3. Účel zpracování údajů 
Účelem zpracování je vyhodnocování používání webových stránek, sestavování zpráv (reportů) o aktivitách na webových stránkách nebo chování při jejich používání a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. 

4. Právní základ pro zpracování osobních údajů 
Právním základem pro zpracování osobních údajů je udělený souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

5. Doba uložení 
Údaje shromážděné v souvislosti s používáním služby Google Analytics 4 budou uchovávány po dobu 14 měsíců a poté budou vymazány. Po uplynutí výše uvedené doby uchovávání jsou údaje používány pro účely analýzy pouze v agregované a anonymizované podobě, tj. bez možnosti identifikace osob

6. Další opatření
Se společností Google jsme uzavřeli tzv. smlouvu o zpracování údajů pro naše používání služby Google Analytics 4, podle které je společnost Google povinna chránit údaje uživatelů našich webových stránek a nepředávat je třetím stranám.
Abychom zajistili vyšší úroveň ochrany údajů, dohodli jsme se s poskytovatelem na standardních doložkách o ochraně údajů v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR. Ty zavazují příjemce údajů v USA zpracovávat údaje v souladu s úrovní ochrany v Evropě. V případech, kdy to nelze zajistit ani prostřednictvím tohoto smluvního rozšíření, se snažíme získat od příjemce v USA další předpisy a závazky.  

7. Možnost odvolání souhlasu a jeho odstranění 
Máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. 

JAK MOHU ZRUŠIT SVŮJ SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM COOKIES A ZMĚNIT SOUVISEJÍCÍ NASTAVENÍ NA ZAŘÍZENÍ?

Svůj souhlas s používáním cookies můžete kdykoli zrušit pomocí výše uvedených ovladačů. Vezměte prosím na vědomí, že zrušení souhlasu nemá vliv na použití nezbytně nutných cookies.

Použití cookies samozřejmě můžete obecně deaktivovat na svém prohlížeči. V nastavení nápovědy na svém prohlížeči naleznete instrukce ohledně toho, jak cookies spravovat a mazat.

Vezměte prosím na vědomí, že některé části a funkce webových stránek společnosti LEDVANCE nefungují správě, pokud cookies zcela deaktivujete.

KONTAKT

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně Zásad používání souborů cookie nás můžete kontaktovat na adrese privacy@ledvance.com nebo na

LEDVANCE GmbH
Data Protection Officer
Parkring 29-33
85748 Garching
Německo

Sdílet stránku na sociálních médiích