Kompatibilita světelných zdrojů a stmívačů

V současné době není kombinace kompaktních zářivek či LED světelných zdrojů se zabudovanými elektronickými stmívači upravena žádnou oficiální technickou normou. Z tohoto důvodu společnost LEDVANCE vypracovala pro své výrobky seznamy kompatibilních stmívačů.


LED zdroje světla pro přímou výměnu

Ke stmívání LED zdrojů světla lze použít celou řadu stmívačů dostupných na trhu. Společnost LEDVANCE vypracovala pro každý svůj výrobek seznam doporučených stmívačů. Zkontrolujte si prosím seznamy kompatibility stmívačů v pravé části této stránky.


Technické normy

Norma EN 61000-3-2 nepředpokládá používání úsporných světelných zdrojů nebo svítidel (kompaktní zářivky, LED žárovky) se zabudovanými elektronickými fázovými stmívači. Z tohoto důvodu nelze podle této normy pro takové systémy (světelný zdroj a stmívač) vydat osvědčení o shodě CE ve smyslu směrnice EMC.

V současné době se ovšem již realizují kroky na mezinárodní úrovni s cílem zahrnout do uvedené normy i světelné zdroje se zabudovanými elektronickými stmívači. O příslušných změnách by mělo být rozhodnuto do jednoho roku. Chování úsporných světelných zdrojů s integrovaným elektronickým snímačem je jiné než u tradičních nebo halogenových žárovek, protože je u nich použita odlišná technická koncepce. V některých případech může být možnost stmívání omezena.

LED světelné zdroje obsahují několik elektronických komponent. Při nepříznivých podmínkách mohou vytvářet akustický šum. V případě rezonance může být i nízká úroveň šumu slyšitelná. Mezi faktory, které mohou mít na tyto efekty vliv, patří provedení instalace, konstrukce držáku světelného zdroje a provedení svítidla (efekt akustické rezonance) a stmívače nebo transformátoru (harmonické kmity nebo elektronická rezonance).


Přehledy kompatibility LED světelných zdrojů se stmívači