Osvětlení v oblasti zdravotnictví

Nemocnice, ordinace lékařů, zdravotnická zařízení, domovy pro seniory a rehabilitační kliniky, to všechno jsou zařízení, kde je více než kdy jindy nutné zaměřovat se na potřeby pacientů. Inovativní řešení osvětlení OSRAM od LEDVANCE mohou výrazně zlepšit výkon a vzhled těchto zařízení a přispět k tomu, že budete špičkovým zdravotnickým zařízením.

Dobré světlo je nenahraditelné. Pro lékaře při zákrocích. Pro zdravotnický personál při práci. Pro seniory, kteří díky němu vidí lépe. Pro pacienty během léčby. Pro obnovení duševní svěžesti. Pro vyvážený rytmus střídání dne a noci. Pro dobrou náladu a hormony. Dobré světlo je pro život nezbytné.


Přizpůsobeno pro každou oblast použití

Dobře zvolené řešení osvětlení vytváří atmosféru, která uklidňuje a vzbuzuje důvěru. To je jeden z příkladů toho, jak může světlo mít ozdravující účinek.


Světlo v nemocnicích

Nemocnice kladou na světlo vysoké nároky. V každé oblasti použití musí být dostupné to správné světlo: takové, jež poskytne přesně tu kvalitu, která se vyžaduje, a poslouží jako spolehlivé a energeticky úsporné řešení s nízkými nároky na údržbu.

Dobré světlo podporuje uzdravování

Nároky kladené na osvětlení v nemocnicích jsou stejně široké, jako jsou cíle těchto institucí: Osvětlení v pokojích pacientů by mělo mít zdraví prospěšný účinek. V potaz je třeba vzít i potřeby lékařů a zdravotnického personálu na operačních sálech, v ordinacích a v laboratořích. Pozornost je třeba věnovat optimálnímu osvětlení čekáren, venkovních prostor i administrativních prostor. Parametry, které se vztahují k osvětlení v nemocnicích, jsou vždy následující: kvalita světla, spolehlivost, hospodárnost, udržitelnost a dokonalá vhodnost pro danou situaci.


Světlo v domovech pro seniory a pečovatelských domech

Bezpečí a duševní pohoda

Jednoznačnou prioritu v domovech pro seniory, pečovatelských domech a v rehabilitačních klinikách má bezpečí a viditelnost. Stejně důležitý je však i emocionální aspekt světla: to totiž přispívá k tomu, že domovy pro seniory působí útulněji, domáčtěji a pohodlněji. Světlo přispívá k ozdravnému procesu i v rehabilitačních klinikách.

Jasné neoslňující světlo zajišťuje bezpečí, nepřímé osvětlení pak příjemné prostředí,

řada barevných světel zase vytváří přátelskou a příjemnou atmosféru.


„Vzrůstající náklady, nové technologie a léčebné metody, pacienti se stále vyššími nároky, stárnoucí populace: to jsou problémy, se kterými se musí lékaři v ordinacích a provozovatelé nemocnic a pečovatelských domů vypořádat. Koneckonců to správné světlo může být zásadním faktorem v konkurenčním boji!“

Torsten Hegener – Manažer vertikálních aplikací pro oblast zdravotnictví DACH & manažer pro obchodní rozvoj ve VAM EU


Světlo je štěstí

Pozitivní kontrola vnitřních hodin

Díky světlu vidíme ve tmě – a to je i dnes stále hlavní funkcí umělého osvětlení. Poslední studie však také prokázaly, že přirozené denní světlo rovněž ovládá naše vnitřní biologické hodiny a že světlo významně promlouvá do našeho pocitu duševní pohody. Nejmodernější systémy osvětlení od společnosti LEDVANCE z tohoto účinku čerpají a mohou pomoci u lidí zvýšit soustředění, výkon i pozvednout kvalitu života.


Světlo v ordinacích lékařů

Jasné pro stanovení diagnózy, tlumené pro duši

Světlo je daleko víc než jen pouhý jas. Obzvláště v ordinacích lékařů musí osvětlení splňovat celou řadu požadavků a také vykonávat mnoho funkcí.

Právě zde v ordinacích lékařů je třeba zohledňovat dva aspekty osvětlení: optimální pracovní osvětlení, které pomáhá lékařům a zdravotnickému personálu na jedné straně, a osvětlení, jež má pozitivní emocionální dopad na duševní pohodu pacientů na straně druhé.


Kontakt:

Torsten Hegener

Key Account Manager Healthcare DACH & Business Development Manager VAM EU

Tel.: +49 160 7423618

E-mail: healthcare@ledvance.com